Trường Mẫu Giáo Vĩnh Thuận

Thi nâng ngạch công chức năm 2016

             Thông tin được đăng trên www.moha.gov.vn

            Ngày 23/6/2016, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1642/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2016 trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước và Công văn số 2904/BNV-CCVC ngày 23/6/2016 về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức lên Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp năm 2016.

            Đối với các địa phương đã được Bộ Nội vụ ủy quyền tổ chức thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2016, đề nghị khẩn trương thực hiện các thủ tục thành lập Hội đồng thi, xây dựng kế hoạch thời gian tổ chức thi cụ thể báo cáo Bộ Nội vụ xem xét, quyết định chậm nhất trong tháng 7/2016.

           Trường hợp địa phương không xây dựng kế hoạch thời gian tổ chức thi cụ thể trong tháng 7/2016 hoặc không còn nhu cầu ủy quyền tổ chức thi nâng ngạch, Bộ Nội vụ sẽ cân đối và thông báo lại chỉ tiêu nâng ngạch để dự thi chung trong các kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính do Bộ Nội vụ tổ chức.

            Dưới đây là nguyên văn công văn 1642/QĐ-BNV

Download (PDF, Unknown)

                                                                                                                                                 Tin: Anh Cao

Nguồn: http://www.moha.gov.vn/thong-bao/quyet-dinh-so-1642-qd-bnv-ngay-23-6-2016-cua-bo-truong-bo-noi-vu-ve-viec-ban-hanh-ke-hoach-to-chuc-thi-nang-ngach-cong-chuc-nam-2016-trong-cac-co-25953.html

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Hưng – Phụ huynh bé: Võ Gia Huy – Lớp nhỡ

Tôi chưa từng thấy một ngôi trường mầm non nào có sân chơi rộng rãi – sạch sẽ – thoáng mát và nhiều trò chơi bổ ích như ngôi trường mầm non này ! Thật là bất ngờ thú vị , nó giống như một công viên thiếu nhi thực thụ ! Hàng ngày mỗi buổi sáng , tôi đều cùng bé Gia Huy chơi đùa dưới sân trước giờ học, bé rất thích thú và học hỏi được nhiều điều mới lạ. Và từ một đứa bé rụt rè nhút nhát, đến nay, sau hơn 4 tháng học tập vui chơi ở đây, bé đã được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần lên rất nhiều !