Trường Mẫu Giáo Vĩnh Thuận

Thi nâng ngạch công chức năm 2016

             Thông tin được đăng trên www.moha.gov.vn

            Ngày 23/6/2016, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1642/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2016 trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước và Công văn số 2904/BNV-CCVC ngày 23/6/2016 về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức lên Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp năm 2016.

            Đối với các địa phương đã được Bộ Nội vụ ủy quyền tổ chức thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2016, đề nghị khẩn trương thực hiện các thủ tục thành lập Hội đồng thi, xây dựng kế hoạch thời gian tổ chức thi cụ thể báo cáo Bộ Nội vụ xem xét, quyết định chậm nhất trong tháng 7/2016.

           Trường hợp địa phương không xây dựng kế hoạch thời gian tổ chức thi cụ thể trong tháng 7/2016 hoặc không còn nhu cầu ủy quyền tổ chức thi nâng ngạch, Bộ Nội vụ sẽ cân đối và thông báo lại chỉ tiêu nâng ngạch để dự thi chung trong các kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính do Bộ Nội vụ tổ chức.

            Dưới đây là nguyên văn công văn 1642/QĐ-BNV

Download (PDF, Unknown)

                                                                                                                                                 Tin: Anh Cao

Nguồn: http://www.moha.gov.vn/thong-bao/quyet-dinh-so-1642-qd-bnv-ngay-23-6-2016-cua-bo-truong-bo-noi-vu-ve-viec-ban-hanh-ke-hoach-to-chuc-thi-nang-ngach-cong-chuc-nam-2016-trong-cac-co-25953.html

Cảm nhận của Phụ huynh

Chị Nguyễn Thị Hoài Thu – Phụ huynh bé: Nguyễn Huỳnh Linh Đan – Lớp lớn

Con tôi rất nhút nhát, do công việc bận rộn gia đình cũng không có thời gian để tạo điều kiện cho bé thường xuyên tiếp xúc với môi trường bên ngoài nên bé ngại giao tiếp hơn. Do đó khoảng thời gian đầu cho bé đi học là quãng thời gian khó khăn cho cả bé và gia đình. Tôi đã từng khóc khi thấy bé đứng thút thít do không thuộc những động tác thể dục buổi sáng… Thời gian trôi thật mau, giờ bé đã nên người và tự tin hơn rất nhiều, bé lại có thể phát huy được năng khiếu múa hát. Tất cả là nhờ sự yêu thương, gần gũi của các cô đã làm cho bé tìm được niềm vui khi đến lớp.